już wkrótce nowa strona internetowa

DOLPASZ SKOKOWA

#TYLKODOLPASZ

NADCHODZIMY
DUMA GMINY

już wkrótce nowa strona internetowa

Najlepszy KLUB

Najlepsi LUDZIE

SKOKOWA

już wktóce nowa strona internetowa klubu
www.dolpasz.skokowa.pl

MOC JEST

Z NAMI

PIŁKA
NOŻNA

DLA KIBICÓW

DOLPASZ

SKOKOWA

ZAWSZE
RAZEM

NIE

WAŻNE

SKĄD
JESTEŚMY WAŻNE

W CO WIERZYMY

#TYLKODOLPASZ

LKS

DOLPASZ
SKOKOWA
Najlepszy KLUB
Najlepsi LUDZIE

70 lat

DUMY

I
CHWAŁY

SPORT

#TYLKODOLPASZ

żółto zieloni
LKS

DOLPASZ

NADCHODZIMY
już wkrótce nowa strona internetowa

Najlepszy KLUB

Najlepsi LUDZIE

SKOKOWA

DUMA
GMINY

ENERGIA młodzież PRZYSZŁOŚĆ #TYLKODOLPASZ

www.dolpasz.skokowa.pl

MOC
JEST

Z

NAMI

PIŁKA

NOŻNA

DLA KIBICÓW
DOLPASZ
SKOKOWA
ZAWSZE
RAZEM

NIE WAŻNE

SKĄD
JESTEŚMY

WAŻNE
W
CO

WIERZYMY

LKS

SKOKOWA

LKS

DOLPASZ

SKOKOWA

już wkrótce nowa strona internetowa

Najlepszy KLUB

Najlepsi LUDZIE

70 lat

DUMY

I

CHWAŁY

SPORT

#TYLKODOLPASZ

!!!

DOLPASZ

TO

Enable Sound
Kliknij gdziekolwiek, aby włączyć dźwięk
dla najlepszych wrażeń